Цени

Използване на barsy се осъществява чрез наемане на лиценз срещу месечен абонамент.

Крайната цена се формира според необходимите ресурси за текущия месец. Абонамента може да бъде променян много гъвкаво според конкретните нужди, като ресурсите се увеличават или намаляват.
При този начин на лицензиране не е необходимо да закупувате скъпо струващ лиценз, които периодично да надграждате.Системата винаги се предлага в пълната и функционалност, без значение броя ресурси.

Barsy Online

barsy на споделен сървър

повече информация
 • Споделен сървър
 • Дистанционен достъп
 • Поддръжка отдалечена
 • Търговски обект 1
 • Стационарна каса 1
 • Мобилна каса 0
 • Локални сървъри
 • Виртуални сървъри
 • Синхорнизация

Barsy Standart

barsy на собствен сървър

повече информация
 • Собствен сървър
 • Дистанционен достъп
 • Поддръжка отдалечена
 • Поддръжка на място
 • Търговски обект 1
 • Стационарна каса 1
 • Мобилна каса 0
 • Локални сървъри 1
 • Виртуални сървъри
 • Синхорнизация

Barsy Corporate

barsy на много сървъри

повече информация
 • Виртуален сървър
 • Собствен сървър
 • Синхронизация
 • Дистанционен достъп
 • Поддръжка отдалечена
 • Поддръжка на място
 • Търговски обект 1
 • Стационарна каса 1
 • Мобилна каса 0
 • Локални сървъри 1
 • Виртуални сървъри 1
 • Синхорнизация 2

Цените:

 • Обявените цени са за 1 месец използване на програмата
 • При сезонно използване (3 месеца) цената се увеличава с 50%
 • Всички цени са с включен ДДС

Инсталиране:

 • Инсталирането може да се извърши самостоятелно или от оторизиран представител
 • При използване на оторизиран представител инсталационната такса зависи от обема работа, която се извършва. Поискайте оферта за повече информация

Абонаментът включва:

 • месечен лиценз за използване на barsy с включени ресурси
 • обновяване до последна версия на продукта
 • техническа поддръжка за barsy
 • консултации по работния процес
 • допълнително обучение на нови кадри
 • промени по конфигурация на системата
 • ежедневен архив (backup) на данните