Варианти за използване

Barsy може да функционира в различни артхитектури, според вида на използвания сървър.

Barsy е универсална система, която може да бъде инсталирана на различни видове сървъри без това да влияе на функционалността. Изборът на конкретна архитектура зависи от тип на бизнеса и крайните цели. Възможни са и хибридни решения.

Barsy Standart

Това е най-попупярната и класическа инсталация. Всичко необходимо се инсталирана на сървър (стандартно PC), който се намира в рамките на търговския обект. Сървърът се използва само за система barsy и поддържа всички необходими услуги за правилното функциониране на системата.

Предимства

 • Напълно независима работоспособност на системата
 • Капацитена на системата зависи от вложените ресурси в сървъра.

За кого е подходящо?

 • За бизнеси с натоварен режим на работа - барове, дискотеки, ресторанти, при които маркирането е от критично значение
 • За търговски обекти с недобра Интернет свързаност

Barsy Online

Това е стандартна инсталация на barsy, която се намира на споделен сървър. Използва се cloud технология на хардуер, разположен в професионален център за данни.

Предимства

 • Няма нужда да се поддържа собствен сървър, който да работи денонощно
 • Няма нужда от инсталиране на специализиран софтуер, на място от където се използва - само браузер
 • 24/7 достъп от всяка точка на света, независимо от интернета в офиса
 • Използва се "cloud" технология, която поддържа възможност за лесно надграждане при по-голямо натоварване

За кого е подходящо Barsy Online

 • Подходящ е за малки/мобилни фирми с постоянен достъп до Интернет
 • Еднолични търговци или хора със свободни професии;
 • Складово стопанство и фактуриране към електронен магазин;
 • Пътуващи търговци;
 • Организации с голям брой обекти с различно местоположение и един общ склад от който се извършват доставките.

Barsy Corporate

Това е напълно стандартна инсталация на barsy, което се намира на отделен, виртуален сървър. Използва се cloud технология на хардуер, разположен в професионален център за данни. Използва се, когато има необходимост:

 • Синхронизация с други barsy сървър (вериги от търговски обекти)
 • По-сериозен ресурс - процесор,памет, диск
 • Индивидуални настройки на системните параметри

Предимства

 • Възможност за създаване на вериги от синхронизиращи се сървъри
 • Надеждна работа на системата, поради липса на човешки фактор около хардуера
 • Независимост на капацитена на системата от външни фактори (спрямо споделения сървър).

За кого е подходящо?

 • За вериги от търгоски обекти - за централен сървър
 • За инсталация с публичен достъп до ресурси - фактури, сметки
 • За интеграция с Online магазини