Архитектурата и възможностите на "Barsy" позволяват системата да бъде използвана в много широк спектър от бизнес дейности. За това свидетелства всеки един от нашите клиенти.

Пламена Стил

Основната дейност на Пламена Стил е производство и предлагане на униформени облекла.

София 1233, ул. Враня 32
+359 888 008 667
office@plamenastyle.com
http://plamenastyle.com/

Имате Търговски офиси и искате да го управлявате с barsy ? Направете запитване или се свържете с нас директно.