Архитектурата и възможностите на "Barsy" позволяват системата да бъде използвана в много широк спектър от бизнес дейности. За това свидетелства всеки един от нашите клиенти.

Силтек Инженеринг ЕООД

ул. Сребърна 14А, 1407 Sofia
02 969 4821
siltek@siltek.bg
http://siltek.bg
http://www.facebook.com/Силтек-Инженеринг-ЕООД-102095913163627/?fref=ts

Имате Търговски офиси и искате да го управлявате с barsy ? Направете запитване или се свържете с нас директно.