Фискалeни принтери (касови апарати)

Стани по добър човек, гледай да си наясно със себе си, преди да срещнеш някого с надеждата той да разбере що за човек си ти.

Фискалeни принтери (касови апарати)

Те могат да бъдат под формата както на касов апарат, така и като фискален принтер. Разликата между касов апарат и фискален принтер е че касовия апарат може да работи самостоятелно или с връзка към компютър, докато фискалния принтер може да работи само с връзка през компютър.

Система Barsy може да работи с широка гама касови апарати и фискални принтер. Поддържа се задължителни набор от функции като изваждане на фискална бележка, дневни отчети, месечни отчети и др.

alt alt alt alt alt