Промени в НАРЕДБА-18

На 30.09.2018 влязоха в сила промени в НАРЕДБА-18, които засягат пряко всички търговци, приемащи плащания в брой и използващи софтуерни системи за управление на бизнеса си.
В тях има нови изисквания както към софтуерите, така и към фискалните устройства.

Всеки търговец трябва да се запознае с тези промени и да предприеме необходимите действия за не попадне в неприятна ситуация

Предлагаме на вашето внимание резюмиран вариант на тези промени. Те са разделени на няколко групи категории
- как ще се отразят промените в barsy
- изисквания към търговците
- изисквания към софтуерите за управление на търговски обекти
- изискванията към производителите на софтуери за управление на търговски обекти
- често задавани въпроси

Крайният срок за въвеждане на промените е 31 Март 2019г (за регистрираните по ДДС) и 30 Юни 2019 (за останалите).

За barsy и Наредба Н-18

Луканет активно работи по вкарването на новите изисквания в barsy и ще регистрира продукта като отговарящ на наредба Н-18 в първия възможен момент. Към този момент то не е възможно, тъй като официално на пазара няма пуснани фискални устройства, които отговарят на наредбата.
Съответно, ние няма как да декларираме че отговаряме на нея, докато не проведем тестове с тях.

За търговците

Включва новите изисквания към всички търговци, които по един или друг начин използват софтуер за управление на бизнеса си.
Обхвата на наредбата е доста широк, което означава че тези изисквания са приложими към всеки бизнес, който приема макар и едно плащане,
което подлежи на фискализация (в брой, с карта, с ваучер, ...)

 1. Въвежда се термина СУПТО - Софтуер за управление на търговски обект. Това е всеки софтуер, които регистрира продажби.
 2. НАП създава и поддържа списък с всички СУПТО, които са регистирани като такива. Всеки производител, който иска да разпространява своя продукт като СУПТО, трябва да го регистрира в списъка на НАП
 3. Всички търговски, които приемат плащания, изискващи фискализация (в брой, картово, наложен платеж, ...) и ползват софтуер за регистриране на продажбите, трябва да използват задължилно само СУПТО от списъка на НАП.
 4. Всеки търговец сам подава електронна декларация (подписана с електронен подпис) с кой софтуер работи.

За Софтуерите

 1. Софтуерът задъжително поддържа връзка с всички фискални устройства в даден търговски обект
 2. Софтуерът задъжително спира възможността за регистриране на нова продажба, ако загуби връзка с фискално устройство
 3. Софтуерът задължително поддържа одиторски профил с пълен достъп за четене на информацията, който се предоставя на проверяващ
 4. Софтуерът задължително поддържа фиксиран набор от справки, които могат да се експортират от проверяващ

За Фискалните устройсва

 1. Всеки търговец трябва да провери дали фискалните му устройства могат да се преработят така, че да отговарят на новите изисквания на Наредба-18
 2. Ако не - трябва да бъдат подменени с нови
 3. Фискалните устройства трябва изпращат всяка бележка в рамките на 5 минути от отпечатването и към сървърите на НАП
 4. Фискалните бележки задължително отпечатват QR код, съдържащ номера на бележка

За производителите и разпространителите на софтуер

 1. Всеки производител, който иска да разпространява своя продукт като СУПТО, трябва да го регистрира в списъка на НАП
 2. Всеки производител е длъжен да декларира че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4
 3. Всеки производител е длъжен да декларира че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;

Често задавани въпроси

Вижте най-често задаваните въпроси за промените в Наредба Н18

Други линкове

 1. пълен текст на наредбата - http://nap.bg/document?id=1265
 2. други документи, съставени от НАП по темата - http://nap.bg/page?id=744
 3. обществено обсъждане - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3653
 4. списък с фискални устройства и техния статус по отношение на възможност за доработка - http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/
barsy-software