Горна Оряховица

Или ще намеря пътя, или ще прокарам път

Петър Петров

Aдрес: гр. Горна Оряховжица, ул. Буслуджа №1

Tелефон:+359878717346

Уебсайт: http://dhptrade.com