Луканет предлага системата "barsy" като цялостно решение за Вашите бизнес нужди. Това включва услугите:

Предварителни

цялостно решение

След взимане на решение

 • Изграждане на необходима инфраструктура за пълнофункционалната работа на системата
 • Доставка на необходимия оборудване
 • Пълно внедряване до работещо състояние - инсталиране, конфигуриране, тестване
 • Координация с други фирми, доставящи допълнително оборудване, използвано в търговския обект
 • Обучение на персонала - продажби и управление
 • Въвеждане на първоначална информация (артикули, рецепти, категории, персонал)

След внедряването

 • Поддръжка - абонаментен договор или на повикване
 • Нови версии на програмата
 • Доставка на консумативи
 • Допълнителни консултации
 • Допълнително обучение
 • Разширяване на системата
 • Промени според нуждите на клиента