За автомивки

Никога не отлагам за утре онова, което мога да свърша вдругиден /Оскар Уайлд/

barsy

 • История на извършените услуги по клиенти;
 • Автоматично определяне на зададен комисион за персонала от извършена услуга;
 • Магнитни карти за бърз достъп на персонала и управителя до системата (каточетец за магнитни карти);
 • Лесна и ясна отчетност на служебна консумация;
 • Как ще ми помогне?

  В ролята си на софтуер за автомивка, Barsy предлага следните удобства:

  Управление на търговски обекти с barsy

  • Продажби и склад
  • Работа с документи
  • Отношения с клиенти и контрагенти
  • Синхронизация между търговски обекти
  • Отдалечен достъп до системата
  • Локално и/или облачно базирана

  Администрация

  Основни възможности

  • Управление на цялата система
  • Отдалечен достъп до всички функции в системата
  • Информация в реално време
  • Бързи икони за най-посещавани места
  • Без инсталация на допълнителен софтуер - само браузер
  • Интуитивен графичен интерфейс с много помощна информация
  • Без ограничения в операционната система

  Администрация

  Каталог артикули

  • Работа с неограничен брой артикули в различни каталози, категоризирани в дървовидна структура
  • Генериране или въвеждане на баркодове с възможност за разпечатване
  • Създаване на етикети с автоматично съдържание и разпечатване в разнообразни комбинации
  • Водене на себестойност на артикулите по средно претеглена цена
  • Генериране на баркодове на артикули по зададен модел
  • Отпечатване на етикети с баркод, име, цена и друга информация за артикул
  • Въвеждане на групи от атрибути и прикачането им към артикули
  • Възможност за изчисляване на различни бонуси на персонала за всеки артикул

  Администрация

  Работа с клиенти

  • Индивидуални клиентски профили с лични и фирмени данни
  • Задаване на индивидуални отстъпки/надценки както и на кредитен лимит
  • Добавяне на снимки към всеки клиент
  • Клиентски карти за ползване на отстъпка
  • Използване на клиентски портфейл - кредит/дебит
  • Индивидуални цени за всеки артикул
  • Следене на задължения и плащания

  Администрация

  Работа с клиенти

  • Въвеждане на представители към всеки клиент
  • Дефиниране на различни типове представители с различни атрибути
  • Възможност за синхронизиране с MailChimp на клиентите

  Склад

  Основни възможности

  • Наличност в реално време
  • Работа с много складове, разпределени в групи
  • Множество справки
  • Алармиране при намаляване на количеството под зададен минимум
  • Възможност за: Прехвърляния, Изписвания, Ревизии, Заявки към доставчици и др.

  Зареждане

  • Въвеждане на всички входящи документи
  • Прикачане на сканирани копия и документи към всяко зареждане
  • Зареждане на стоки в различни разфасовки
  • Добавяне на транспортни разходи за изчисляване на себестойност

  Прехвърляне между складове

  • Прехвърляне между вътрешни складове и между обекти
  • Възможност за "пътуване" на стока между два склада
  • Приемане на стоката от насрещна страна
  • Отказване на стока с маркиране на грешки и коментари

  Ревизии

  • Отваряне на ревизия в произволен момент
  • Ревизиране по произволни сечения - категории, избрани артикули и други
  • Задаване на момент на "броене" и смяната му
  • Разпечатване на бланка за броене с настройваеми колони
  • Задаване на причини за разлики в склада

  Заявки към доставчици

  • Създаване на заявки по липси/свободно/по доставчик
  • Автоматично попълване на необходимото количество
  • Разделяне на дадена заявка на множество заявки
  • Изпращане на заявката по мейл към доставчика
  • Трансформиране на заявка в зареждане

  Вътрешни заявки

  • Заявки между тръговски обекти, складове или цехове
  • Справка за сумиране на всички получени заявки
  • Трансформиране на заявка в прехвърляне

  Изписвания

  • Задаване на категория на всяко изписване
  • Задаване на причини за изписване на всеки артикул

  Резервации

  • Резервиране на конкретни места за период
  • Запазване на резервацията за определено време
  • Визуално напомняне на графичната схема на персонала, че на дадена маса има резервация
  • Справки за успешност на резервациите

  Справки

  • Множество спрaвки по различни критерии и филтри
  • Динамични филтри с възможност за запазване
  • Избор на период по календар, касов период или ден
  • Възможност за печат в PDF и HTML
  • Възможност за експорт в Excell, OpenOffice, PDF, CSV, HTML

  Документи

  Издаване на документи

  • Фактури, проформи, дебитни/кредитни известия
  • Гаранционни карти, приемо-предавателни протоколи
  • Директно изпращане по e-mail на всички документи

  Управление

  Персонал

  • Индивидуални профили на всички работещи със системата
  • Задаване на различни роли със съответни права за достъп до системата
  • Използване на безконтактни/ магнитни карти за бърз вход
  • Определяне на възможност за даване на отстъпки/надценки при продажба
  • Отчитане на работни смени като продължителност, оборот
  • Вход в продажбите с личен код, безконтактна/ магнитна карта , магнитен ключ или друг интерфейс

  Управление

  Достъп

  • Дистанционен достъп до barsy от всеки компютър, лаптоп, смартфон
  • Пълна информация за обороти, сметки и персонал
  • Отдалечено наблюдаване на екрана на всички каси в реално време
  • Графично представяне на текущата заетост по салони

  Вътрешна система за съобщения

  • Съобщения между всички потребители на системата
  • Избор на получатели по потребители, роли или търговски обекти
  • Следене на статус на прочитане за всеки
  • Визуално напомняне за ново съобщение

  Синхронизация

  • Пълен поглед върху дейността на всички обекти - заедно и по отделно
  • Инфомация в реално време - без да е необходимо да чакате края на работния ден или друг срок
  • Пълна отчетност за действията на всички участници в системата
  • Вътрешна комуникация за улесняване на работния процес
  • Прозрачно за вас - без да имате нужда от специални процедура, която да спазите за да изтеглите информацията от обектите си)
  • На едно място - няма нужда да "обикаляте" различни информационни системи за да стигнете до информацията

  Отдалечени системи

  • Възможност за прехвърляне между две отдалечени системи

  Използване на специализирано оборудване

  Услуги

  Абонамент

  • Използване на софтуера без закупуване
  • Получаване на всички нови версии
  • Поддръжка по телефона - техническа и функционална
  • Техническа поддръжка на място
  • Ежедневен бекъп на информацията
  • Осигуряване на външен достъп до системата

  Услуги

  Допълнителни

  • Доставка на необходимо оборудване
  • Разработка на частни решения
  • Изграждане на необходима инфраструктура
  • Обучение - всички нива

  Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване