За автомивки

Проява на лудост е да направиш едно и също нещо 100 пъти и да очакваш различен резултат /Айнщайн/

barsy

  • История на извършените услуги по клиенти;
  • Автоматично определяне на зададен комисион за персонала от извършена услуга;
  • Магнитни карти за бърз достъп на персонала и управителя до системата (каточетец за магнитни карти);
  • Лесна и ясна отчетност на служебна консумация;
  • Как ще ми помогне?

    В ролята си на софтуер за автомивка, Barsy предлага следните удобства:

    Управление на търговски обекти с barsy

    • Продажби и склад
    • Работа с документи
    • Отношения с клиенти и контрагенти
    • Синхронизация между търговски обекти
    • Отдалечен достъп до системата
    • Локално и/или облачно базирана

    Администрация

    Основни възможности

    • Управление на цялата система
    • Отдалечен достъп до всички функции в системата
    • Информация в реално време
    • Бързи икони за най-посещавани места
    • Без инсталация на допълнителен софтуер - само браузер
    • Интуитивен графичен интерфейс с много помощна информация
    • Без ограничения в операционната система

    Администрация

    Каталог артикули

    • Работа с неограничен брой артикули в различни каталози, категоризирани в дървовидна структура
    • Генериране или въвеждане на баркодове с възможност за разпечатване
    • Създаване на етикети с автоматично съдържание и разпечатване в разнообразни комбинации
    • Водене на себестойност на артикулите по средно претеглена цена
    • Генериране на баркодове на артикули по зададен модел
    • Отпечатване на етикети с баркод, име, цена и друга информация за артикул
    • Въвеждане на групи от атрибути и прикачането им към артикули
    • Възможност за изчисляване на различни бонуси на персонала за всеки артикул

    Администрация

    Работа с клиенти

    • Индивидуални клиентски профили с лични и фирмени данни
    • Задаване на индивидуални отстъпки/надценки както и на кредитен лимит
    • Добавяне на снимки към всеки клиент
    • Клиентски карти за ползване на отстъпка
    • Използване на клиентски портфейл - кредит/дебит
    • Индивидуални цени за всеки артикул
    • Следене на задължения и плащания

    Администрация

    Работа с клиенти

    • Въвеждане на представители към всеки клиент
    • Дефиниране на различни типове представители с различни атрибути
    • Възможност за синхронизиране с MailChimp на клиентите

    Склад

    Основни възможности

    • Наличност в реално време
    • Работа с много складове, разпределени в групи
    • Множество справки
    • Алармиране при намаляване на количеството под зададен минимум
    • Възможност за: Прехвърляния, Изписвания, Ревизии, Заявки към доставчици и др.

    Зареждане

    • Въвеждане на всички входящи документи
    • Прикачане на сканирани копия и документи към всяко зареждане
    • Зареждане на стоки в различни разфасовки
    • Добавяне на транспортни разходи за изчисляване на себестойност

    Прехвърляне между складове

    • Прехвърляне между вътрешни складове и между обекти
    • Възможност за "пътуване" на стока между два склада
    • Приемане на стоката от насрещна страна
    • Отказване на стока с маркиране на грешки и коментари

    Ревизии

    • Отваряне на ревизия в произволен момент
    • Ревизиране по произволни сечения - категории, избрани артикули и други
    • Задаване на момент на "броене" и смяната му
    • Разпечатване на бланка за броене с настройваеми колони
    • Задаване на причини за разлики в склада

    Заявки към доставчици

    • Създаване на заявки по липси/свободно/по доставчик
    • Автоматично попълване на необходимото количество
    • Разделяне на дадена заявка на множество заявки
    • Изпращане на заявката по мейл към доставчика
    • Трансформиране на заявка в зареждане

    Вътрешни заявки

    • Заявки между тръговски обекти, складове или цехове
    • Справка за сумиране на всички получени заявки
    • Трансформиране на заявка в прехвърляне

    Изписвания

    • Задаване на категория на всяко изписване
    • Задаване на причини за изписване на всеки артикул

    Резервации

    • Резервиране на конкретни места за период
    • Запазване на резервацията за определено време
    • Визуално напомняне на графичната схема на персонала, че на дадена маса има резервация
    • Справки за успешност на резервациите

    Справки

    • Множество спрaвки по различни критерии и филтри
    • Динамични филтри с възможност за запазване
    • Избор на период по календар, касов период или ден
    • Възможност за печат в PDF и HTML
    • Възможност за експорт в Excell, OpenOffice, PDF, CSV, HTML

    Документи

    Издаване на документи

    • Фактури, проформи, дебитни/кредитни известия
    • Гаранционни карти, приемо-предавателни протоколи
    • Директно изпращане по e-mail на всички документи

    Управление

    Персонал

    • Индивидуални профили на всички работещи със системата
    • Задаване на различни роли със съответни права за достъп до системата
    • Използване на безконтактни/ магнитни карти за бърз вход
    • Определяне на възможност за даване на отстъпки/надценки при продажба
    • Отчитане на работни смени като продължителност, оборот
    • Вход в продажбите с личен код, безконтактна/ магнитна карта , магнитен ключ или друг интерфейс

    Управление

    Достъп

    • Дистанционен достъп до barsy от всеки компютър, лаптоп, смартфон
    • Пълна информация за обороти, сметки и персонал
    • Отдалечено наблюдаване на екрана на всички каси в реално време
    • Графично представяне на текущата заетост по салони

    Вътрешна система за съобщения

    • Съобщения между всички потребители на системата
    • Избор на получатели по потребители, роли или търговски обекти
    • Следене на статус на прочитане за всеки
    • Визуално напомняне за ново съобщение

    Синхронизация

    • Пълен поглед върху дейността на всички обекти - заедно и по отделно
    • Инфомация в реално време - без да е необходимо да чакате края на работния ден или друг срок
    • Пълна отчетност за действията на всички участници в системата
    • Вътрешна комуникация за улесняване на работния процес
    • Прозрачно за вас - без да имате нужда от специални процедура, която да спазите за да изтеглите информацията от обектите си)
    • На едно място - няма нужда да "обикаляте" различни информационни системи за да стигнете до информацията

    Отдалечени системи

    • Възможност за прехвърляне между две отдалечени системи

    Използване на специализирано оборудване

    Услуги

    Абонамент

    • Използване на софтуера без закупуване
    • Получаване на всички нови версии
    • Поддръжка по телефона - техническа и функционална
    • Техническа поддръжка на място
    • Ежедневен бекъп на информацията
    • Осигуряване на външен достъп до системата

    Услуги

    Допълнителни

    • Доставка на необходимо оборудване
    • Разработка на частни решения
    • Изграждане на необходима инфраструктура
    • Обучение - всички нива

    Ако сме привлекли вниманието ви, направете запитване