За Вериги от ТО

Веригите от търговски обекти са най-сложната структура, която Barsy ви позволява да управлявате. Всички предимства на системата които можете да използвате за Офис, Ресторант, Бар, Клуб Магазин са в сила и тук с необходимата "добавена стойност".

barsy

При управление на веригите от търговски обекти основни изисквания са:

 • Централизирано управление на всички обекти
 • Общо или конкретно управление(артикули,цени,персонал) на обектите във веригата
 • Постоянна актуалност на информацията за дейността на обектите – автоматична синхронизация на данни между отдалечените търговски обекти без намеса на оператор
 • Възможност за работа на търговските обекти при отпадане на свързаност към основния сървър.

Всички тези изисквания са удовлетворени чрез специализираната архитектура на система “Barsy” използваща интернет свързаност. Системата използва криптиране и защитени информационни канали през интернет за да комуникира с отделните „звена”. При отпадане на интернет свързаността „звената” в системата продължават да функционират самостоятелно. След възстановяване на интернет връзката системата автоматично изравнява информацията между „звената” и централния сървър без нужда от намеса на оператора.

При централизирано управление мениджърския състав разполага винаги с информация за свързаността на отделните обекти от веригата и точен час на последното актуализиране на информацията „към” и „от” тях. Така имате пълна представа за това каква част от информацията е актуална, както и може да вземете съответните действия за възстановяване на Интернет връзката на обекта.

Как ще ми помогне?

Когато обедините няколко търговски обекти в верига търговски обекти Barsy ви дава:

Синхронизация

 • Пълен поглед върху дейността на всички обекти - заедно и по отделно
 • Инфомация в реално време - без да е необходимо да чакате края на работния ден или друг срок
 • Пълна отчетност за действията на всички участници в системата
 • Вътрешна комуникация за улесняване на работния процес.
 • прозрачно за вас - без да имате нужда от специални процедура, която да спазите за да изтеглите информацията от обектите си)
 • на едно място - няма нужда да "обикаляте" различни информационни системи за да стигнете до информацията

Вътрешна система за съобщения

 • съобщения между всички потребители на системата
 • Избор на получатели по потребители, роли или търговски обекти
 • Следене на статус на прочитане за всеки
 • Визуално напомняне за ново съобщение

Специализирано оборудване


виж всички възможности

Какво да направя?

Направи запитване

Ако търсите решение за :