За търговски офиси

Всеки офис има нужда от помощник, който да участва активно в организацията и надзора на бизнес процеса. Опростеният начин на работа, широката функционалност и възможността за достъп до системата от всяка точка с Интернет свързаност правят Barsy идеален кандидат за такъв помощник.

barsy

Barsy поддържа напълно електронен (без-хартиен) документен поток, като ви позволява(когато е необходимо) да разпечатате хартиени копия на документите. От закупуването на стоки до предаването им на вашите клиенти, Barsy може точно да отрази хронологията на извършените дейности свързани с бизнес дейността ви - зареждане в склада, прехвърляни между складове, бракуване, продажба, ревизионни корекции и т.н.

Barsy е неоценим помощник и при анализ на вашите бизнес резултата. Широкия набор от справки дават възможност да обхванете резултата от вашата бизнес дейност в цялост. В същото време, всяка справка има необходимите "филтри", така че да намерите (отсеете) лесно и точно информацията която ви е необходима за конкретната ситуация.