Barsy решение - Софтуер за SPA комплекс

barsy

Света на бизнеса е "пъстър". Трудно ще изброим всички видове бизнес дейности за които Barsy е подходящ.

В ролята си на софтуер за SPA комплекс, Barsy предлага следните удобства:

Направи запитване