Работа между oтдалечени barsy системи

Barsy за Отдалечени системи ви помага в следните случаи:

- Работа с други обекти. Например, сладкарница близо до вас, от която вашите клиенти в бара поръчват десерти през вашия обект. Barsy си "говори" с barsy системата на другия обект, така че правите поръчката за сладки и продажбата им през вашето barsy и си спестявате много излишни документи и време.
- Пращане на електронни заявки - ако направите заявка в barsy, можете директно по имейл да я изпратите към доставчика. Когато стоката пристигне, проверявате физически дали отговаря на бройките в поръчката. След това само с един клик в "Зареждане", артикулите от заявката автоматично се зареждат в barsy и се актуализират с новите бройки и себестойност.

Работа между oтдалечени barsy системи

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Възможности и предимства

 • Експорт на информация в подходящ формат
 • Експорт на счетоводни данни
 • Обмен на документи за зареждания, прехвърляния и други
 • Отразяване и обработка на поръчки от външни системи в barsy
 • Експорт на счетоводни данни
 • Еелектронен обмен между две системи
 • Еднаквост на данните в две системи
 • Не е нужен допълнителен софтуер
 • Надеждна и сигурна комуникация

За кого е подходящо?

 • Обекти с физически и онлайн магазин
 • Верига търговски обекти
 • Обекти, използващи специфичен счетоводен софтуер
 • Други търговски обекти, използващи barsy
 • Обекти с множество складови движения
 • Екологично ориентирани фирми, преустановяващи използването на документооборот

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване