ERP системи

При използване на barsy, информацията от него може да бъде трасферирана към ERP система, посредством връзка между двата софтуера. Осъществяването на такава свързаност осигурява благоприятна среда за обмена на данни, сигурност и надеждност.

ERP системи

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Как се извършва самата интеграция?

  • Интеграцията между barsy и външна система се извършва от софтуерен разработчик, от страна на използващия системата. Необходимо е предварително да бъдат дефинирани целите на интеграцията, като е препоръчително операциите между двете системи да съотетстват на реалният режим на работа в търговския обект.

Възможности

  • Обмен на счетоводни данни
  • Обмен на информация за продажби
  • Обмен на поръчки, клиентски заявки, сметки
  • Справочна информация

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване