Хотелски системи

Barsy предлага възможността за трансфер на информация от известни софтуерни системи, използвани в редица хотели. Интеграцията позволява управление на сметки, резервации, плащания и други.

Хотелски системи

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Как се извършва самата интеграция?

  • Интеграцията между barsy и външна система се извършва от софтуерен разработчик, от страна на използващия системата. Необходимо е предварително да бъдат дефинирани целите на интеграцията, като е препоръчително операциите между двете системи да съотетстват на реалният режим на работа в търговския обект.

Възможности

  • Интеграция с Clock
  • Управление на резервации
  • Управление на сметки
  • Множество справки
  • Обмен на клиентски данни
  • Други функционалности

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване