Други системи

Под "други системи", могат да се разбират софтуерни продукти за обмен на данни в различни търговски ниши.

Други системи

Barsy ще се променя винаги когато е необходимо, за да се съобразим с настъпващите промени не само в нормативната уредба на страната, но и на средата, в която вашият бизнес функционира

Как се извършва самата интеграция?

 • Интеграцията между barsy и външна система се извършва от софтуерен разработчик, от страна на използващия системата. Необходимо е предварително да бъдат дефинирани целите на интеграцията, като е препоръчително операциите между двете системи да съотетстват на реалният режим на работа в търговския обект.

Възможни интеграции

 • Интеграция с Priority
 • Интеграция с Magento
 • Интеграция с Wordpress
 • Интеграция с OpenCart
 • Обмен на данни за сметки, клиентски заявки, поръчки
 • Обмен и информация за плащания
 • Автоматично откриване или закриване на сметка
 • Последваща обработка на поръчки, сметки, клиентски заявки
 • Следене на складови движения и наличности
 • Справочна информация по различни сечения и критерии

Не намирате своя бизнес тук?

Няма проблем. Barsy не се ограничава до специализиран софтуер за дадена област и може да бъде приложен за почти всеки бизнес

Свържете се с нас, обяснете ни вашите изисквания и ние ще ви предложим модел за работа с barsy който да отговаря на модела на бизнеса ви.

Направете запитване